m

kartolina

Të thjeshta ose me efekte të ndryshme kartoteknike, me një subjekt të vetëm apo multi-subjekt, MANIACARD ofron disa mundësi publiciteti me kartolina sipas të llojit të fushatës të kërkuar nga klienti…

 

Shpërndarja në rrjetin MANIACARD

“Forca që lidh markën & konsumatorin”albania

Më shumë se 250 pika shpërndarje “Locations” na japin mundësinë që të planifikojmë fushatën tuaj sipas kontakteve, segmeteve apo tipit të audiencës. Shpërndarja jonë fleksibël do të thotë që fushata juaj publicitare me kartolina mund të arrij tregje masive ku kërkohet një prezencë me peshë e markës si pjesë e një media plani më të madh – apo të arrijë më shumë një audiencë target të caktuar përmes përzgjedhjes të rrjetit të shpërndarjes.

Location MANIACARD:
Janë kafe, bare, restorante, klube nate, diskoteka, qendra tregtare, internet center, kinema, universitete, teatro, galeri arti, qendra biznesi, market, palestra, qendra estetike e çdo vend tjetër me interes për publikun.

Stenda të veçanta gjithashtu vendosen edhe në panaire kombëtare, evente sportive apo zbavitëse, mode apo aktivitete kulturore.
These activities for the first five days will help lay the groundwork fremdes handy orten for a productive and positive year.

Close