m

Pocket mag

Pocket Mags, sikurse edhe nga vetë emri, janë revista apo broshura të një formati të vogël dhe kompakt, “Pocket Size”, gjithnjë 10x15cm. me një numër të ndryshueshëm faqesh, 4, 8, 16, 24, 32, 64 etj… janë formati ideal për të promovuar një mesazh unik por në detaje të shumta apo edhe shumë mesazhe njëherazi brenda së njëjtës fushatë.
Starting the year off building relationships is the foundation to healthy and positive student digital identities https://www.ultimate-tech-news.com/how-to-write-a-marketing-plan-steps-and-tips/ and classroom culture.

Close