m

poster

Një poster i palosur është një ndër produktet më të hershme dhe në modë për të reklamuar një shumëllojshmëri mesazhesh në një format kreativ dhe tërheqës. Ne krijojmë, prodhojmë, dhe shpërndajmë postera të formateve të ndryshme, të printuara nga një ose dy anë dhe të palosura në formatin kartolinë 10x15cm, të cilat kur hapen, shpalosin edhe mesazhin apo dizajnin që mbartin me maksimumin e impaktit vizual.
It will lessen the potential to have tech-wonders.com/2019/10/how-to-study-abroad-to-be-successful-and-adapt-to-changes.html to react to negative communication.

Close