m

Kartolina Publicitare

Të thjeshta ose me efekte të ndryshme kartoteknike, me një subjekt të vetëm apo multi-subjekt, MANIACARD ofron disa mundësi public…

Poster i Palosur

Një poster i palosur është një ndër produktet më të hershme dhe në modë për të reklamuar një shumëllojshmëri mesazhesh në…

Pocket Mags

Pocket Mags, sikurse edhe nga vetë emri, janë revista apo broshura të një formati të vogël dhe kompakt, “Pocket Size”, gjithnj…

Concept & Design

Gjithçka çfarë ne ofrojmë, ka për qëllim krijimin e fushatave sa më të spikatura, me impakt të fortë për publikun aq sa …

Kreativitet 10.5x15cm

Me një format miqësor në përdorim, shfaq anën më trendy dhe të ngrohtë të një marke. Dy-anë: pushton me impaktin vizual dhe infor…

QR CODE – SMART ★ MEDIA

SMARTCARD REVOLUTION – SMART ★ MEDIA
Kartolina MANICARD është një mjet komunikimi e cila për më shumë se shtatë vitesh tërheq v…

Close